Färjan Viktoria

Fem minuter tar turen

Privatägda linfärjan ”Viktoria” trafikerar sommartid det 200 meter breda sundet mellan Torpön och Blåvik.

Överfarten tar ca 5 minuter. Ska man landvägen ta sig mellan färjelägena är avståndet 75 km. Färjan har kapacitet att ta 6 personbilar per tur och med sin maxlast om 16 ton kan den även ta normalstora bussar.

Turlista 2020

Lördag 25 april – Torsdag 31 maj

Varje dag kl 08.00 – 20.00

1 juni – 16 augusti

Dagligen 08.00 – 22.00

17 augusti –  30 september

Dagligen 08.00 – 20.00

Avgifter 2020

Personbil 30:-

Personbil m husvagn/släp 50:-

MC 20:-

Cykel 10:-

Buss/ lastbil 200:-

Gående frivillig avgift 5:- t o r rekommenderad

Färjan avgår, varje hel- och halvtimme, tur och retur från Torpösidan.

Trafikanterna ska, via ringklocka, påkalla överfart.

I de fall serveringen har öppet längre än färjeturerna körs en extratur efter serveringens stängning vid behov.